Predstavenie slovensko-slovinskej spolupráce

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra na UKF v Nitre sa 3. marca 2014 uskutočnila prezentácia nových publikácií vydaných vydavateľstvom APOKALIPSA v Ľjubljane (Slovinsko), a to v rámci spolupráce CERI SK Ľubljana so Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda, s Katedrou náboženských štúdií a s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Nové publikácie vydané slovinským vydavateľstvom prezentovali Dr. Primož Repar – KUD APOKALIPSA, CERI-SK Ljubljana, Mgr. Martin Štúr, PhD. z Katedry romanistiky UKF v Nitre a doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. zo Žilinskej univerzity. Podujatia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Slovinska v Slovenskej republike J. Ex. Bernarda Gradišnik, prodekani Filozofickej fakulty UKF v Nitre – prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. a  PhDr. Ľuboš Török PhD.; vedúci Katedry náboženských štúdií doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.

Fotogaléria z podujatia

dr. P. Repar
doc. M. Valčo
dr. M. Štúr
J.Ex. veľvyslankyňa B. Gradišnik
prof. Z. Gadušová
fakultné ocenenie
slovinskí hostia

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra na UKF v Nitre sa 3. marca 2014 uskutočnila prezentácia nových publikácií vydaných vydavateľstvom APOKALIPSA v Ľjubljane (Slovinsko), a to v rámci spolupráce CERI SK Ľubljana so Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda, s Katedrou náboženských štúdií a s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Nové publikácie vydané slovinským vydavateľstvom prezentovali Dr. Primož Repar – KUD APOKALIPSA, CERI-SK Ljubljana, Mgr. Martin Štúr, PhD. z Katedry romanistiky UKF v Nitre a doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. zo Žilinskej univerzity. Podujatia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Slovinska v Slovenskej republike J. Ex. Bernarda Gradišnik, prodekani Filozofickej fakulty UKF v Nitre – prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. a  PhDr. Ľuboš Török PhD.; vedúci Katedry náboženských štúdií doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.

Fotogaléria z podujatia

dr. P. Repar
doc. M. Valčo
dr. M. Štúr
J.Ex. veľvyslankyňa B. Gradišnik
prof. Z. Gadušová
fakultné ocenenie
slovinskí hostia

O autorovi

Súvisiace príspevky

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *