Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o posolstve sv. Jána Pavla II. pre strednú Európu

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva odbornú i laickú verejnosť na vedeckú konferenciu: „Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu“. Uskutoční sa v dňoch 18. – 19. mája 2015 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Spoluorganizátormi konferencie sú: Rímskokatolícke biskupstvo Nitra, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Teologická fakulta Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., spolu s nitrianskym biskupom prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Tomaszom Chłońom.

Program JP II elektronická verzia

 

Program:

18.05.

17.00 Svätá omša (kaplnka UPC, Dražovská 4, Nitra)

Po svätej omši: privítanie účastníkov, vernisáž výstavy

19.05.

9.00  Slávnostné príhovory, plenárne rokovanie, rokovanie v sekciách

 

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva odbornú i laickú verejnosť na vedeckú konferenciu: „Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu“. Uskutoční sa v dňoch 18. – 19. mája 2015 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Spoluorganizátormi konferencie sú: Rímskokatolícke biskupstvo Nitra, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Teologická fakulta Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., spolu s nitrianskym biskupom prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Tomaszom Chłońom.

Program JP II elektronická verzia

 

Program:

18.05.

17.00 Svätá omša (kaplnka UPC, Dražovská 4, Nitra)

Po svätej omši: privítanie účastníkov, vernisáž výstavy

19.05.

9.00  Slávnostné príhovory, plenárne rokovanie, rokovanie v sekciách

 

O autorovi

Súvisiace príspevky

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *