Nové projekty

Medzinárodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Goethe-Universität Frankfurt, Germany a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter Kondrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/57284666/Kierkegaard-and-the-Crisis 
Názov: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World 
 
Medzinarodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Ronake College, USA 
Spoluriesitel: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre
http://www.cce.sk/download/Project-Kierkegaart.pdf 
Názov: Søren Kierkegaard’s Legacy for a Continuing Conversation between
Religion,
Philosophy, and Society in the Czech and Slovak Context


Goethe-Universität Frankfurt, Germany a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/58070410/Kierkegaard-and-Classical-Greek-Thought
Názov: Kierkegaard and Classical Greek Thought
Medzinárodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Goethe-Universität Frankfurt, Germany a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter Kondrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/57284666/Kierkegaard-and-the-Crisis 
Názov: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World 
 
Medzinarodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Ronake College, USA 
Spoluriesitel: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre
http://www.cce.sk/download/Project-Kierkegaart.pdf 
Názov: Søren Kierkegaard’s Legacy for a Continuing Conversation between
Religion,
Philosophy, and Society in the Czech and Slovak Context


Goethe-Universität Frankfurt, Germany a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/58070410/Kierkegaard-and-Classical-Greek-Thought
Názov: Kierkegaard and Classical Greek Thought

O autorovi

Súvisiace príspevky

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *