facebook_page_plugin

Príďte na online DOD

Pozývame vás na online Deň otvorených dverí (DOD) na našej katedre. Uskutoční sa 25. novembra 2021. Program začnína o 15.00 hod. Viac informácií TU

Čítať ďalej...

Od 2. novembra opäť dištančne

Filozofická fakulta UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania bude realizovať výučbu dištančnou formou pre všetky študijné programy realizované na FF vo všetkých formách a stupňoch štúdia, a to podľa platného rozvrhu na zimný semester AR 2021/22.

Viac informácií TU

Hodnotenie vyučujúcich študentmi

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo hodnotenia vyučujúcich študentami.

Študenti pri jednotlivých predmetoch hodnotili nasledovné kritériá:

- zrozumiteľnosť prednášanej matérie

- schopnosť vzbudiť záujem o predmet a obsah

- schopnosť podnietiť diskusiu

- miera osobného obohatenia

- adekvátnosť spôsobu oznámenia hodnotiacich kritérií

- zhodnotenie kladov aj nedostatkov pri priebežnom alebo záverečnom hodnotení

- komunikácia so študentmi, promptnosť a efektivita

- dodržiavanie rozvrhu a harmonogramu akademického roka

- adekvátne využitie času zo strany pedagóga

- zdokonalenie v oblasti komunikácie a vyjadrovaní názorov.

Čítať ďalej...

Prednášali sme zahraničným študentom

Vyučujúca našej katedry, doc. Andrea Blaščíková, PhD., mala 8. októbra 2021 pozvanú prednášku pre študentov Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Študentom odboru Sociálna pedagogika prednášala na tému „Etika v stredoveku: Ukážky etiky Tomáša Akvinského“.

Čítať ďalej...

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v Nemecku

Medzinárodná konferencia "Náboženská výchova v súčasnej škole? Alebo aj inde?" sa uskutoční 11. februára 2022 od 9.30 do 18.00 hod. v pohraničnom nemeckom meste Selb. Na medzinárodnej konferencii bude možné i vstúpiť do diskusie o tom, čo je a čo by mohla byť náboženská výchova v Nemecku, v Českej republike, na Slovensku. Prebiehať bude v troch jazykoch, tlmočenie je zaistené. Hlavný organizátor, prihlášky, koordinácia: Dr. René Milfait, EJF-Akademie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Konferencia 3xKaM 2021

Dávame do pozornosti konferenciu 3xKaM 2021, ktorú realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v medzinárodnej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je to konferencia pre študentov a študentky psychologických, pedagogických a sociálnych smerov, kde získajú najmä aktuálne poznatky z praxe.

Čítať ďalej...

Mali sme "Katedrovicu"

V posledný septembrový deň sme sa stretli v Diecéznom pastoračnom centre na "Katedrovici". Určite nie poslednej.

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2021/2022

Harmonogram nájdete TU