Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Štátne záverečné skúšky

Obhajoby bakalárskych prác

 

Dátum: 30.05. 2023

Čas: 8:30, Miestnosť Š 324

 

Obhajoby diplomových prác a štátna záverečná skúška

 

Dátum: 31 .05. 2023

Čas: 8:30, Miestnosť Š 324

Podnetný workshop

Dňa 26. apríla 2023 sme sa v rámci cyklu Dialógov o náboženstve a etike v škole i mimo
školu zúčastnili workshopu, ktorý viedla Mgr. Veronika Blažek Iňová, PhD. z Juhočeskej
univerzity v Českých Budějoviciach. Workshop mal názov „Užasnout – zakusit – proměnit“
a odohral sa ako súčasť riešenia projektu KEGA 020UKF-4/2023. Rečníčka nám predstavila
nábožensko-didaktickú metódu inšpirovanú teologickou estetikou H. U. von Balthasara.
Študenti sa kreatívne zapojili aj do praktickej ukážky výučby pomocou tejto metódy. Za
príjemnú atmosféru a nové pohľady do vyučovania náboženstva ďakujeme.


S našou hostkou, Mgr. Veronikou Blažek Iňovou, PhD. z JCU v Českých Budějoviciach sme
dňa 25. apríla 2023 navštívili Nitriansky hrad a Diecézne múzeum. Zasvätený a pútavý
komentár k histórii týchto miest si pre nás pripravil náš študent, bc. David Mikula, za čo mu
ďakujeme.

Fotogaléria : https://www.facebook.com/NVFFUKF

 

 

Pozvánka na workshop

dialogy april 11zon

Výsledky ŠVOUČ - náboženská výchova

 

Dňa 29.03. 2023 sa konalo katedrové kolo ŠVOUČ pod záštitou UKM FF UKF s nasledujúcimi výsledkami:

 

  1. miesto: Katrína Oráviková
  2. miesto: Františka Moravcová
  3. miesto: Natália Geršičová

 

Všetkým prezentujúcim študentkám ďakujeme za ich aktívnu účasť a podnetné vystúpenia.

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave a organizácii celého podujatia.

 

Fotogaléria: https://www.facebook.com/NVFFUKF/

 

 

ŠVOUČ 29.03.Katedrové kolo ŠVOUČ v sekcii náboženská výchova sa uskutoční

v stredu 29.3.2023 od 9.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre (Drážovská 4).

Srdečne pozývame.

 

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU