Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Uvažovali sme o identite náboženskej výchovy v škole

Dňa 30.11.2022 zorganizoval Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda panelovú diskusiu s názvom Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy.

Diskusia bola reakciou na potrebu hľadania identity školského vyučovania náboženstva v súčasnom vzdelávaní. Rečníkmi boli PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. z Husitskej teologickej fakulty UK v Prahe, ThLic. Andrej Filín, PhD. z RKCMBF UK v Bratislave, doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. a doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Pedagógovia spolu so študentmi učiteľstva náboženskej výchovy uvažovali o potrebe nezamieňať ciele náboženskej výchovy ako školského predmetu za ciele katechézy ako jednej z etáp procesu evanjelizácie. Zamýšľali sa nad budúcnosťou náboženskej výchovy a katechézy ako dvoch foriem služby Slova. Svoje miesto v živej diskusii malo porovnanie situácie v Českej republike a na Slovensku, ako aj prepájanie teoretických vedomostí a praktických skúseností. Prednáška sa konala v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa, lekára, teológa a pedagóga, ktorý je príkladom syntézy vedenia, viery a vzdelávania a ktorý môže inšpirovať učiteľov náboženstva aj v súčasnosti.

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., ÚKM FF UKF v Nitre

 

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU