Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Uskutočnil sa prvý ročník Zimnej školy filozofie výchovy

  • V týždni od 1. do 5. februára 2021 sa konala online Zimná škola filozofie výchovy, ktorej organizátorom bola popri Českej kresťanskej akadémii, Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Vyššej odbornej škole JABOK aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v zastúpení Katedry náboženských štúdií.

Podujatia, ktorého cieľom bolo viesť dialóg o aktuálnych otázkach výchovy a vzdelávania, sa zúčastnilo celkovo 69 študentov a akademikov, z toho 37 z Česka a 32 zo Slovenska. Každý deň bola prednesená jedna prednáška, sprevádzaná prácou s filozofickým textom, po ktorej nasledovala hodinová diskusia. Každý z prednášajúcich bol z iného univerzitného pracoviska. O cnosti studiositas ako pozornosti v túžbe poznať pravdu u Tomáša Akvinského hovorila v pondelok doc. Andrea Blaščíková, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V utorok doc. Aleš Prázný, Ph.D. z Univerzity Pardubice predstavil Leo Straussa v kontexte vzdelávania a kultúry. Ing. Mária Spišiaková, PhD. z Trnavskej univerzity v stredu prehovorila o zle a zmysle pýtania sa na jeho zdôvodnenie. Vo štvrtok bola doc. Miriam Prokešovou, Ph.D. z Univerzity v Ostrave predstavená filozofická reflexia dieťaťa a detstva. V piatok tohtoročnú Zimnú školu filozofie výchovy ukončila PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach prednáškou o hľadaní múdrosti v kontexte diela Aurelia Augustína.

Účastníci vo svojich reakciách po ukončení podujatia pozitívne hodnotili predovšetkým zaujímavé témy prednášok a otvorenú atmosféru, pri ktorej bolo možné v živých diskusiách spoločne hľadať odpovede na otázky týkajúce sa samotnej podstaty života človeka.

ZSF1

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU