Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Možnosť prihlásiť sa na ŠVOUČ 2022

V marci 2022 sa uskutoční katedrové kolo. Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti sa môžu zúčastniť študenti všetkých ročníkov a študijných odborov, pričom môže ísť o prácu (dielo) jednotlivca alebo študentského kolektívu. Prihláška TU

Práce musia byť formálne upravené v zmysle „Všeobecných pokynov k úprave prác ŠVOUČ", a musia obsahovať oponentský posudok a školiteľský (konzultantský) posudok. Študent odovzdá prácu s potrebnými náležitosťami na príslušnú katedru v termíne, ktorý určí vedúci katedry. Študent prihlasujúci svoje umelecké dielo uvedie v prihláške druh diela a spôsob jeho prezentácie. Viac informácii TU Žiadame našich študentov, aby sa na ŠVOUČ 2022 prihlásili do 28. 2. 2022 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tému je nutné konzultovať s príslušným pedagógom.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU