Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Náboženstvo a etika v škole i mimo školu: Cyklus dialógov (I)

Česká kresťanská akadémia v Prahe, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach a Katedra náboženských štúdií FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvorili v utorok 1. marca 2022 cyklus dialógov venovaných prehlbovaniu a rozvíjaniu náboženstva a etiky v škole i mimo školu. Prvý dialóg viedla PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., pedagogička JCU v Českých Budějoviciach a súčasne úradujúca predsedníčka Českej spoločnosti pro katolícku teológiu. Študentom učiteľstva náboženskej výchovy UKF v Nitre sa prihovorila v dialogicky vedenej prednáške, ktorá rozuzlila spleť aktuálnych otázok týkajúcich sa úlohy učiteľa náboženstva dnes.

Konkrétnym zadaním pre študentov do budúceho stretnutia je vypracovanie myšlienkovej mapy pozostávajúcej z odpovedí na otázky: O čo v náboženskej výchove ide? O koho ide? V akých vzťahoch? Čo je centrom (podstatou) náboženskej výchovy? Čo je podstate najbližšie a čo je vzdialenejšie? Link na záznam z prednášky je TU O termíne ďalšieho stretnutia budeme záujemcov informovať.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU