Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Vedecké projekty

 

Vedecké zameranie katedry

Pracovníci katedry sa v súlade s procesom tvorivej inkulturácie poslania katedry venujú nasledovným oblastiam výskumu:

doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.: filozofia hodnôt, dejiny kresťanskej filozofie, postmoderná filozofia, filozofia náboženstva, didaktika náboženskej výchovy

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.: postmoderna, mariológia, súčasné religiózne trendy

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.: etika cnosti, etika Tomáša Akvinského, morálna filozofia, filozofia výchovy, náboženská etika a náboženská výchova v pluralitnej spoločnosti

ThDr. Miroslav Lyko, PhD.: všeobecná a špeciálna morálna teológia, bioetika pre náboženskú výchovu, sociálna náuka Cirkvi, Starý zákon, Nový zákon, mediálna výchova

 

 2018 - 2021 Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku (APVV)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Spoluriešitelia z katedry: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.,
ThDr. Miroslav Lyko, PhD., doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. 
 2016 - 2019 Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti (VEGA)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
 2017 - 2018 Kierkegaard’s Ethics and its Meaning for Society (ISRP)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Roman Králik, ThD.
Spoluriešiteľ z katedry: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. 
 2016 - 2018 „Nanoetika“ tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň (KEGA)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
 2017 - 2017 Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (RP)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miroslava Lišková, PhD.
Spoluriešiteľ z katedry: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
2016 - 2017 Kierkegaard, Communication & Mass Media (ISRP)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Roman Králik, ThD.
Spoluriešiteľ z katedry: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
2021 - 2022 Pastoral practice, psychology and philosophical-theological-social fragments in the light of the 21st century (medzinárodný projekt) Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. Spoluriešitelia z katedry: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
2021 - 2023 KEGA 032UKF-4/2021 Mládež v mediálne saturovanej spoločnostiZodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Lesková, PhD. Spoluriešitelia z katedry: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. 2021-2024         
2021 - 2024 VEGA č. 1/0725/21 Pluralita foriem dobrého života a spory o pojem politična. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD. Spoluriešitelia z katedry: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU