Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Workshop 30.11. 2022

Pozývame Vás na workshop:

Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy

30.11.2022 UPC 0:30

 

Zmena v organizačnom poriadku FF UKF v Nitre

Milí študenti študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), uchádzači o štúdium a absolventi, oznamujeme Vám, že od 1. júla 2022 platí zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedra náboženských štúdií sa spojili pod jedno pracovisko s názvom Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (https://www.ff.ukf.sk/struktura-fakulty/pracoviska).

S organizačnou zmenou súvisí aj presun pracoviska. Nájdete nás v priestoroch Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v kanceláriách č. 323 a 324 na druhom poschodí.

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) ostáva zachovaný.

Ďalšie informácie budú zverejňované na webovom sídle https://www.ukm.ff.ukf.sk/.

Hovorili sme o kresťanských médiách

O špecifikách práce v kresťanských médiách hovoril na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dlhoročný novinár a riaditeľ Pre Lumen (súčasti Rádia Lumen) Mgr. Radovan Pavlík. Pozvanie Katedry náboženských štúdií prijal v rámci programu Nitrianskych univerzitných dní v stredu 27. apríla 2022.

Čítať ďalej...

Pozvánka: Rozhlasujte zo striech - kresťanské médiá v službe spoločnosti

V rámci Nitrianskych univerzitných dní pozývame študentov i pedagógov na prednášku a diskusiu ROZHLASUJTE ZO STRIECH - KRESŤANSKÉ MÉDIÁ V SLUŽBE SPOLOČNOSTI. V stredu 27. apríla 2022 o 13.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre na Dražovskej ul. 4 v Nitre.

Čítať ďalej...

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

V aktuálnom akademickom roku 2021/2022 sa záverečné práce bakalárskeho, magisterského a rozširujúceho štúdia odovzdávajú v elektronickej aj v printovej podobe v štruktúre a formálnej úprave podľa príslušnej smernice. Viac informácií TU

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ 2022

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra na UKF v Nitre sa 29. marca 2022 uskutočnilo katedrové kolo ŠVOUČ 2022. Svoje práce predstavili piati naši študenti. Komisia rozhodla o ich umiestnení:

Čítať ďalej...

Pozvánka na katedrové kolo ŠVOUČ 2022

Pozývame všetých našich študentov na katedrové kolo ŠVOUČ. Uskutoční sa 29. marca 2022 o 9.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre (Dražovská 4).

Čítať ďalej...

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU