Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Hovorili sme o kresťanských médiách

O špecifikách práce v kresťanských médiách hovoril na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dlhoročný novinár a riaditeľ Pre Lumen (súčasti Rádia Lumen) Mgr. Radovan Pavlík. Pozvanie Katedry náboženských štúdií prijal v rámci programu Nitrianskych univerzitných dní v stredu 27. apríla 2022.

Čítať ďalej...

Pozvánka: Rozhlasujte zo striech - kresťanské médiá v službe spoločnosti

V rámci Nitrianskych univerzitných dní pozývame študentov i pedagógov na prednášku a diskusiu ROZHLASUJTE ZO STRIECH - KRESŤANSKÉ MÉDIÁ V SLUŽBE SPOLOČNOSTI. V stredu 27. apríla 2022 o 13.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre na Dražovskej ul. 4 v Nitre.

Čítať ďalej...

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

V aktuálnom akademickom roku 2021/2022 sa záverečné práce bakalárskeho, magisterského a rozširujúceho štúdia odovzdávajú v elektronickej aj v printovej podobe v štruktúre a formálnej úprave podľa príslušnej smernice. Viac informácií TU

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ 2022

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra na UKF v Nitre sa 29. marca 2022 uskutočnilo katedrové kolo ŠVOUČ 2022. Svoje práce predstavili piati naši študenti. Komisia rozhodla o ich umiestnení:

Čítať ďalej...

Pozvánka na katedrové kolo ŠVOUČ 2022

Pozývame všetých našich študentov na katedrové kolo ŠVOUČ. Uskutoční sa 29. marca 2022 o 9.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre (Dražovská 4).

Čítať ďalej...

Navštívili nás pracovníci Diecézneho katechetického úradu v Nitre

V pondelok 14. marca 2022 sme na katedre privítali pracovníkov Diecézneho katechetického úradu – riaditeľa, Mgr. Ondreja Kellnera, a metodičky, Mgr. Danielu Balážovú a Mgr. Danielu Hodásovú.

Čítať ďalej...

Náboženstvo a etika v škole i mimo školu: Cyklus dialógov (I)

Česká kresťanská akadémia v Prahe, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach a Katedra náboženských štúdií FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvorili v utorok 1. marca 2022 cyklus dialógov venovaných prehlbovaniu a rozvíjaniu náboženstva a etiky v škole i mimo školu. Prvý dialóg viedla PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., pedagogička JCU v Českých Budějoviciach a súčasne úradujúca predsedníčka Českej spoločnosti pro katolícku teológiu. Študentom učiteľstva náboženskej výchovy UKF v Nitre sa prihovorila v dialogicky vedenej prednáške, ktorá rozuzlila spleť aktuálnych otázok týkajúcich sa úlohy učiteľa náboženstva dnes.

Čítať ďalej...

Aktuality

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2022/2023

Harmonogram nájdete TU