Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Navštívili nás pracovníci Diecézneho katechetického úradu v Nitre

V pondelok 14. marca 2022 sme na katedre privítali pracovníkov Diecézneho katechetického úradu – riaditeľa, Mgr. Ondreja Kellnera, a metodičky, Mgr. Danielu Balážovú a Mgr. Danielu Hodásovú.

Čítať ďalej...

Náboženstvo a etika v škole i mimo školu: Cyklus dialógov (I)

Česká kresťanská akadémia v Prahe, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach a Katedra náboženských štúdií FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvorili v utorok 1. marca 2022 cyklus dialógov venovaných prehlbovaniu a rozvíjaniu náboženstva a etiky v škole i mimo školu. Prvý dialóg viedla PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., pedagogička JCU v Českých Budějoviciach a súčasne úradujúca predsedníčka Českej spoločnosti pro katolícku teológiu. Študentom učiteľstva náboženskej výchovy UKF v Nitre sa prihovorila v dialogicky vedenej prednáške, ktorá rozuzlila spleť aktuálnych otázok týkajúcich sa úlohy učiteľa náboženstva dnes.

Čítať ďalej...

Dekanské voľno

Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. udeľuje DEKANSKÉ VOĽNO dňa 7. marca 2022 (pondelok) v čase od 13,30-15,30 hod. z dôvodu zasadnutia Akademickej obce FF UKF v Nitre.

Symbolické prerušenie výučby 21.2.2022

Senát Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa pripája k symbolickému prerušeniu výučbu dňa 21. 2. 2022.  Namiesto výučby bude na našej katedre od 14.45 do 16.15 online čítanie a interpretovanie textu od Josefa Piepera "Čo prezrádza slovo "akademický"? Akú šancu majú univerzity v súčasnosti". Link TU

Spoluorganizovali sme webinár o vývoji a stave náboženskej výchovy

V piatok 11. februára sa konal webinár na tému Vývoj a stav náboženskej výchovy, vzdelávanie budúcich učiteľov náboženskej výchovy v ČR a na Slovensku. Webinára a diskusie sa okrem organizátoriek, PhDr. Zuzany Svobodovej, Ph.D. z JCU v Českých Budějoviciach a doc. Andrey Blaščíkovej, PhD. z UKF v Nitre, zúčastnili členovia Združenia pre podporu výučby náboženstva v školách pri Spoločnosti pre cirkevné právo v ČR,

Čítať ďalej...

Organizácia výučby v letnom semestri

Rozhodnutím dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa výučba na fakulte od 14. februára 2022 do 5. marca 2022 bude realizovať dištančnou formou. Prezenčná výučba sa v plnom rozsahu obnoví od 7. marca 2022. Viac informácií TU

Zúčastnili sme sa 2. ročníka Zimnej školy filozofie výchovy

Naša katedra v spolupráci s Pedagogickou sekciou Českej kresťanskej akadémie, s Teologickou fakultou Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a s Vyššou odbornou školou JABOK v Prahe pripravila v týždni od 31. januára do 4. februára 2022 druhý ročník Zimnej školy filozofie výchovy.

Čítať ďalej...

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU