Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Prihlášky na štúdium do 31.3.2022

Milí uchádzači o bakalárske, magisterské a rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Pozrite si video o štúdiu na našej katedre TU

Informácie o možnosti prihlásiť sa na bakalárske a magisterske štúdium TU

Informácie o rozširujúcom štúdium TU

Rozširujúce štúdium v LS 2021/2022

Pozrite si termíny výučby rozširujúceho štúdia NV v letnom semestri 2021/2022

Čítať ďalej...

Uvažovali sme o triádach Augustínovej a Komenského metafyziky

Naša spolupracovníčka PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a z Univerzity Karlovej v Prahe nám 29. novembra 2021 pomohla rozvíjať pochopenie obrazu Trojice v ľudskej duši.

Čítať ďalej...

Príďte na online DOD

Pozývame vás na online Deň otvorených dverí (DOD) na našej katedre. Uskutoční sa 25. novembra 2021. Program začnína o 15.00 hod. Viac informácií TU

Čítať ďalej...

Od 2. novembra opäť dištančne

Filozofická fakulta UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania bude realizovať výučbu dištančnou formou pre všetky študijné programy realizované na FF vo všetkých formách a stupňoch štúdia, a to podľa platného rozvrhu na zimný semester AR 2021/22.

Viac informácií TU

Hodnotenie vyučujúcich študentmi

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo hodnotenia vyučujúcich študentami.

Študenti pri jednotlivých predmetoch hodnotili nasledovné kritériá:

- zrozumiteľnosť prednášanej matérie

- schopnosť vzbudiť záujem o predmet a obsah

- schopnosť podnietiť diskusiu

- miera osobného obohatenia

- adekvátnosť spôsobu oznámenia hodnotiacich kritérií

- zhodnotenie kladov aj nedostatkov pri priebežnom alebo záverečnom hodnotení

- komunikácia so študentmi, promptnosť a efektivita

- dodržiavanie rozvrhu a harmonogramu akademického roka

- adekvátne využitie času zo strany pedagóga

- zdokonalenie v oblasti komunikácie a vyjadrovaní názorov.

Čítať ďalej...

Prednášali sme zahraničným študentom

Vyučujúca našej katedry, doc. Andrea Blaščíková, PhD., mala 8. októbra 2021 pozvanú prednášku pre študentov Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Študentom odboru Sociálna pedagogika prednášala na tému „Etika v stredoveku: Ukážky etiky Tomáša Akvinského“.

Čítať ďalej...

Aktuality

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2022/2023

Harmonogram nájdete TU