Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Hodnotenie vyučujúcich študentmi

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo hodnotenia vyučujúcich študentami.

Študenti pri jednotlivých predmetoch hodnotili nasledovné kritériá:

- zrozumiteľnosť prednášanej matérie

- schopnosť vzbudiť záujem o predmet a obsah

- schopnosť podnietiť diskusiu

- miera osobného obohatenia

- adekvátnosť spôsobu oznámenia hodnotiacich kritérií

- zhodnotenie kladov aj nedostatkov pri priebežnom alebo záverečnom hodnotení

- komunikácia so študentmi, promptnosť a efektivita

- dodržiavanie rozvrhu a harmonogramu akademického roka

- adekvátne využitie času zo strany pedagóga

- zdokonalenie v oblasti komunikácie a vyjadrovaní názorov.

Čítať ďalej...

Prednášali sme zahraničným študentom

Vyučujúca našej katedry, doc. Andrea Blaščíková, PhD., mala 8. októbra 2021 pozvanú prednášku pre študentov Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Študentom odboru Sociálna pedagogika prednášala na tému „Etika v stredoveku: Ukážky etiky Tomáša Akvinského“.

Čítať ďalej...

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v Nemecku

Medzinárodná konferencia "Náboženská výchova v súčasnej škole? Alebo aj inde?" sa uskutoční 11. februára 2022 od 9.30 do 18.00 hod. v pohraničnom nemeckom meste Selb. Na medzinárodnej konferencii bude možné i vstúpiť do diskusie o tom, čo je a čo by mohla byť náboženská výchova v Nemecku, v Českej republike, na Slovensku. Prebiehať bude v troch jazykoch, tlmočenie je zaistené. Hlavný organizátor, prihlášky, koordinácia: Dr. René Milfait, EJF-Akademie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Konferencia 3xKaM 2021

Dávame do pozornosti konferenciu 3xKaM 2021, ktorú realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v medzinárodnej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je to konferencia pre študentov a študentky psychologických, pedagogických a sociálnych smerov, kde získajú najmä aktuálne poznatky z praxe.

Čítať ďalej...

Mali sme "Katedrovicu"

V posledný septembrový deň sme sa stretli v Diecéznom pastoračnom centre na "Katedrovici". Určite nie poslednej.

Kariérne dni na UKF

Študentské centrum UKF aj tento rok pripravilo Kariérne dni UKF, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2021. Zážitkové workshopy pomôžu účastníkom získať nové praktické zručnosti a skúsenosti, či nájsť si dobrú prácu. Ponuka je naozaj pestrá. Profesia.sk poskytne virtuálne kariérové zážitkové poradenstvo, ako aj praktické rady pre tých, ktorí študujú pedagogické študijné programy. 

Čítať ďalej...

Termíny stretnutí so študentmi rozširujúceho štúdia na ZS 2021/2022

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU