Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Zoznámili sme sa s novým kurikulom náboženskej výchovy

Počas online konferencie 26. apríla 2021 sa pedagógovia i študenti katedry zoznámili s východiskami nového kurikula predmetu náboženská výchova na základných a stredných školách. Prednášateľom bol doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, podieľajúci sa na jeho príprave. Nové kurikulum by po testovacej fáze mohlo vstúpiť do praxe v roku 2023. Podujatie zorganizovala katedra z príležitosti 30. výročia začiatku vysokoškolského vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy v Nitre.

Čítať ďalej...

Prezentácia nového kurikula náboženskej výchovy

Pozývame študentov i absolventov učiteľstva náboženskej výchovy na prednášku spojenú s diskusiou, ktorú bude mať pri príležitosti osláv 30. výročia náboženského vzdelávania na UKF v Nitre doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom prednášky je predstaviť záujemcom nové kurikulum predmetu náboženská výchova. 

Termín a čas konania: 26.04.2021 (13.00 hod.)

Virtuálna miestnosť: https://meet.ukf.sk/Lyko

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ

Katedrové kolo ŠVOUČ v ak. roku 2020/2021 sa uskutočnilo online 25. marca 2021. Členovia komisie určili poradie víťazných prác:

1. Veda a viera: komplementárne pohľady na skutočnosť

2. Analýza argumentácií v problematike interrupcií

3. Pýcha ako dôvod napätia v medziľudských vzťahoch

 

 Snimka obrazovky 2021 03 25 o 94004

Absolventi o štúdiu na našej katedre a ich uplatnení v praxi: Valéria, Michal, Šimon, Adriána a Benjamín

Vyjadrenia našich absolventov o štúdiu a o ich uplatnení:

Pozrite si Benjamína TU

Pozrite si Valériu TU

Pozrite si Michala TU

Pozrite si Šimona TU

Vypočujte si Adriánu TU

Vyhlásenie akademickej iniciatívy: Spoločne za dobrý život našich detí

Pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby v ťažiskových výchovných predmetoch na slovenských školách 8. marca 2021 podpísali spoločné vyhlásenie. Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám: 

My, podpísaní pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby ťažiskových výchovných

predmetov na slovenských školách, si v každodennej školskej a edukačnej realite všímame potrebu a dopyt našich žiakov a študentov, ale aj ich rodičov a zodpovedných učiteľov, po takých pedagogických prístupoch, 

 - ktoré im poskytujú vnímavú duševnú, sociálno-kultúrnu a duchovnú oporu,

- ktoré im pomáhajú zorientovať sa v súčasnom pluralitnom a diskutujúcom svete,

- ktoré dokážu dešifrovať riziká duševnej a morálnej úzkosti, stresu, depresie a rezignácie

a prispievajú k ich prevencii,

- ktoré ich začleňujú do spoľahlivých sociálnych a kultúrnych vzťahov a umožňujú im aktívne

sa spolupodieľať na utváraní komunít,

- ktoré im sprostredkujú kultivovanie vlastného presvedčenia, na pozadí overených

civilizačných rámcov, bez uchyľovania sa k extrémistickým, radikalistickým a asociálnym

postojom,

- ktoré významne prispievajú k formovaniu ich osobností, budovaniu ich charakterov,

rozvíjaniu ich zmyslu pre prosociálne vzťahy a k preberaniu zodpovednosti za spoločný

budúci život. 

Čítať ďalej...

Katedrové kolo ŠVOUČ bude online 25. marca 2021

Názov sekcie: Náboženská výchova v súvislostiach

Dátum a miesto konania: 25.marca 2021, od 9.00 hod. v online miestnosti TU

Uskutočnil sa prvý ročník Zimnej školy filozofie výchovy

  • V týždni od 1. do 5. februára 2021 sa konala online Zimná škola filozofie výchovy, ktorej organizátorom bola popri Českej kresťanskej akadémii, Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Vyššej odbornej škole JABOK aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v zastúpení Katedry náboženských štúdií.

Čítať ďalej...

Aktuality

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2022/2023

Harmonogram nájdete TU