Profily absolventov programu Religiózne štúdiá

Nový študijný program religiózne štúdiá ponúka budúcim absolventom možnosť pracovať v redakciách, v médiách, vo vydavateľstvách, v treťom sektore. Pridanou hodnotu bude špecializácia na oblasť religiozity a aktuálnych vzťahov medzi náboženstvami.

Čo sa naučíte?

Medziodborový študijný program religionistiky, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie Vám počas štúdia ponúka možnosť oboznámiť sa s dejinami svetových náboženstiev, s  posvätnými knihami a rituálmi, európskou a ázijskou mystikou. Nahliadnete do jedinečnosti náboženstiev a kultúr, ich dejín, spoznáte, čo sa v súčasnosti deje v náboženstvách a medzi náboženstvami. Okrem toho spolu s prednášajúcimi preskúmate aj to, ako a prečo jednotlivé náboženstvá vznikli a aký majú vplyv na súčasnú politiku či kultúru. Počas štúdia zároveň získate potrebné komunikačné a empatické zručnosti, oboznámite sa so spôsobom žurnalistickej práce, získate skúsenosti s procesom televíznej a rozhlasovej tvorby. Zorientujete sa v jednotlivých mediálnych produktoch a možnostiach ich využitia.

Život na katedre

Študijný program zabezpečujú viaceré katedry FF UKF, takže budete mať možnosť zoznámiť sa s mnohými vynikajúcimi  odborníkmi s bohatými praktickými skúsenosťami. Súčasťou Vašej prípravy bude účasť na výskumných projektoch zameraných na skúmanie náboženských postoj vašich rovesníkov. Vďaka tomu sa dostanete na zaujíma miesta a stretne sa so zaujímavými ľuďmi. Súčasťou Vášho štúdia sú aj odborné stáže a exkurzie, ktoré Vám nielen spríjemnia Vaše štúdium, ale zároveň Vám sprostredkujú aj nevyhnutnú skúsenosť s praxou. Vaše cesty môžu smerovať do USA, Anglicka, Talianska, Česka, Slovinska, Poľska, Bieloruska a v rámci študentských mobilít aj do iných krajín. Budete mať možnosť zoznámiť sa so životom a kultúrou komunít vo Vašom okolí a pochopiť spôsob ich života a myslenia. Katedra tradične organizuje pre študentov formálne i menej formálne akcie, ktoré sú spojené s odbornou prácou, ale aj zábavou.

Kam s diplomom?

Vďaka kombinácii troch študijných programov máte možnosť uplatniť sa  v televíznych a rozhlasových redakciách, kde sa môže venovať špeciálne problematike spojenej s náboženstvom a jeho vplyvom na spoločnosť, pričom využijete svoj potenciál v podobe kritického pohľadu a schopnosti formulovať vlastné postoje. Dvere máte otvorené  aj vo  vydavateľstvách  zameraných na religionistiku a problematiku náboženstva a kultúry. A  dnes  nájdete nepochybne uplatnenie  aj ako kvalifikovaný odborník na problematiku vzťahov medzi náboženstvami v európskej multikultúrnej spoločnosti v rôznych vládnych a mimovládnych organizáciách či verejnej správe.

 Študijný program Zabezpečuje katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre www.knabs.ff.ukf.sk

Bližšie informácie: pkondrla@ukf.sk, tel. +421 907 670 357

Prihlášky na štúdium do 31. marca 2017