Štruktúra katedry

DOCENTI

doc. PhDr., PaedDr. Peter Kondrla, PhD. – vedúci katedry
pkondrla@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 9. 15 – 10: 15 hod. (H 217)

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. - zástupca vedúceho katedry
ablascikova@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 8. 15 – 9. 00 hod. (H 217)

ODBORNÍ ASISTENTI

ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. - rektor UPC
lhlad@ukf.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12. 30 – 13. 15 hod. (UPC, Dražovská č. 4)

ThDr. Miroslav Lyko, PhD.
mlyko@ukf.sk
konzultačné hodiny: utorok 8.10 – 9. 10 hod. (H 216)

Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
dzukolszewski@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 13. 45 – 14. 30 hod.  (H 216) – po predchádzajúcej dohode e-mailom

DOKTORAND

Mgr. Ivan Gábor
ivan.gabor@ukf.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13. 00 – 14. 00 hod. (H 216)

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

SEKRETARIÁT Ing. Monika Šutková 
msutkova@ukf.sk