Štruktúra katedry

Vedúca katedry: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
e-mail: ablascikova@ukf.sk
Telefón: +421 37 / 6408 389
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 – 11.45 hod. H217

Ďalší pracovníci katedry:

doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
e-mail: pkondrla@ukf.sk
Konzultačné hodiny:  utorok 09:15 – 10:15 H216

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
e-mail: lhlad@ukf.sk
Telefón: +421 37 / 6408 388
Konzultačné hodiny:  streda 08:30 – 09:15 (UPC). V prípade potreby aj v piatok 11:30 – 12.30 (UPC)

ThDr. Miroslav Lyko, PhD. (katedrový koordinátor Erazmus+)
e-mail: mlyko@ukf.sk
Telefón: +421917 350 404
Konzultačné hodiny: utorok 13: 30 – 14:30 hod. H217

Interná doktorandka:
Mgr. Eva Ďurková

e-mail: eva.durkova@ukf.sk

Konzultačné hodiny:  streda 09:00 – 10:00 hod. H216

SEKRETARIÁT

Ing. Monika Šutková
e-mail: msutkova@ukf.sk
Telefón:

ADRESA A KONTAKT NA KATEDRU

adresa: Hodžova 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 6408 391
e-mail: kns@ukf.sk

web stránka: www.knabs.ff.ukf.sk

FB: TU