Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Spájanie aktérov kresťanskej výchovy a vzdelávania

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda sa podieľal na organizácii stretnutia troch pracovísk zaoberajúcich sa kresťanskou výchovou a vzdelávaním.

Študenti učiteľstva náboženskej výchovy z našej univerzity sa stretli s učiteľmi Spojenej katolíckej školy v Nitre, aby si vypočuli prednášku našej spolupracovníčky, českej filozofky a teologičky PhDr. Zuzany Svobodovej, Ph.D. z Husitskej teologickej fakulty UK v Prahe.  Prednáška s názvom Křesťanská výchova a vzdělávání – možnosti a hranice zaznela 29. novembra 2022. Pozvaná rečníčka predstavila Jana Amosa Komenského ako teológa výchovy, ktorý má na srdci skutočnú, a nie odcudzenú a premárnenú ľudskosť. Študentom a učiteľom pripomenula Komenského myšlienku existencie poblúdenej v labyrinte sveta, ale aj možnosť prevziať svoju dejinnú úlohu a žiť ako „otvorená duša“. Do pamäte poslucháčov sa vpísal obraz cesty alebo putovania k centru, ktorého kráľovnou nie je Márnosť, ale večná Múdrosť.

Učiteľov gymnázia zaujala aj publikácia Plato's Myth of Er: A Personal Journey Re-told by ELL and Refugee Students z pera kanadského stredoškolského učiteľa, Seana Steela, na ktorú dr. Svobodová ukázala ako na príklad cesty, ktorú učiteľ prechádza spolu so žiakmi. Kniha je echom skúseností stredoškolákov, ktorí do Kanady prišli ako utečenci a v Platónovom mýte o Erovi nachádzajú predobraz ich vlastného putovania.

Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., ÚKM FF UKF v Nitre

Foto

 

 

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU