Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Z histórie

Katedra náboženských štúdií začala svoju existenciu ako oddelenie Katechetiky pri Katedre etiky a katechetiky. Prioritou oddelenia bola príprava učiteľov náboženskej výchovy, ktorá sa realizovala najskôr ako rozširujúce štúdium, neskôr ako učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s inými predmetmi. Východiskovou myšlienkou vzniku pracoviska bola snaha P. Jozefa Opralu, S.J. prepojiť možnosti a perspektívy náboženskej výchovy s etikou, pomáhajúcimi profesiami a misijnou činnosťou. Po roku 2000 bol ideovým inšpirátorom katedry prof. Jozef Michalov, SVD, ktorý rozšíril perspektívy vedeckého pôsobenia katedry hlavne vedeckým projektom Dobrý človek.
V roku 2006 vznikla, rozhodnutím Akademického senátu FF UKF, Katedra náboženských štúdií. Po otvorení Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa rozšírila katedra svoje pôsobenie do oblasti duchovného života na celej UKF. Po úspešnej reakreditácii katedra ponúka štúdium v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom.

V roku 2022 bola Katedra náboženských štúdií zlúčená s Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, kde naďalej autonómne existuje ako Sekcia náboženskej vývovy. 

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU