facebook_page_plugin

Magisterské štúdium

Učiteľstvo NV v kombinácii (MGR. stupeň)

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského študijného programu je predovšetkým zameraná na uplatnenie absolventa v praxi. V rámci pedagogickej časti štúdia získava poznatky z oblasti teórií a modelov vyučovania. Osvojuje si základy pedagogickej komunikácie, pedeutológie, sprístupňuje sa mu školská legislatíva, politika a manažment. V rámci predmetovej špecializácie na náboženskú výchovu sa študent učí rozumieť aktuálnym otázkam v dogmatickej a špeciálnej morálnej teológii, interpretovať diela vybraných autorov a aplikovať svoje poznanie do procesu náboženskej výchovy. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie osobnostno-spirituálnej zložky realizácie učiteľského povolania.

V predmetovej didaktike sa študent učí tvoriť prípravy vyučovacích hodín v súlade s didaktickými zásadami a s novým kurikulom školského vyučovania predmetu katolícke náboženstvo. Využíva osvedčené i inovatívne metódy, pričom reflektuje ich variabilitu na základe individuálnych odlišností žiakov a skupinových odlišností tried. Nadobudnuté teoretické poznatky implementuje v aktívnej pedagogickej praxi v základných a stredných školách. Svoje skúsenosti s vyučovaním konzultuje a analyzuje s odborovým didaktikom a cvičným učiteľom.

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý byť učiteľom (katolíckej) náboženskej výchovy. Magisterský diplom ho oprávňuje vyučovať náboženskú výchovu na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Uplatní sa aj ako pracovník v pastoračných a katechetických centrách alebo v cirkevných inštitúciách zaoberajúcich sa výchovou.

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2021/2022

Harmonogram nájdete TU