Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Mobility pre študentov a pedagógov

Ako sú študentom osožné Erasmus+ mobility?

  • Získate skúsenosť s iným typom vzdelávania, s inými vyučujúcimi a s iným univerzitným prostredím.
  • Zlepšíte si znalosť cudzieho jazyka (je možné stať sa stážistom rôznych štátnych aj cirkevných inštitúcií aj bez podpísanej dohody, len na základe akceptačného listu).
  • Získate skúsenosť samostatnosti, plánovania, ale aj dôvery a odvahy.
  • Získate nových priateľov a známych v zahraničí.
  • Spoznáte inú kultúru, a to so všetkými výhodami Erasmus+ študenta.
  • Získate výhodu na pracovnom trhu (skúsenosť do životopisu).
  • Zaujímavé videá, príbehy a faktické informácie o programe sú zverejnené tu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/resources_en.

Možnosti, podmienky a pokyny pre záujemcov o Erasmus+ mobilitu

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) na mobilitách a stážach upravuje Smernica 12/2021 o realizácii mobilít v rámci programu Erasmus+, iných štipendijných programov a bilaterálnych dohôd: https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/studenske-domovy/73-moja-ukf/4514-12-2021-smernica-o-realizacii-mobilit-v-ramci-programu-erasmus-inych-stipendijnych-programov-a-bilateralnych-dohod.

Pokyny na prihlasovanie sú zverejňované na webovom sídle univerzity: www.ukf.sk.

Pravidlá uznávania tohto vzdelávania upravuje  Študijný poriadok UKF:

https://www.ukf.sk/images/univerzita/Uradna_tabula/Studijny_poriadok_uplne-znenie_23_11_2020.pdf.

Katedrovým koordinátorom Erasmus+ je doc. Martin Husár, PhD. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Katedra náboženských štúdií všestranne podporuje domáce a medzinárodné mobility a rôzne aktivity študentov v súlade so Stratégiou internacionalizácie UKF v Nitre na roky 2019 – 2025.

Erasmus+ bilaterálne dohody Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre

Pre študentov učiteľstva náboženskej výchovy podpísané dohody Erasmus+ s dvoma partnerskými univerzitami:

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CZ (Teologická fakulta): https://www.tf.jcu.cz/cz/

 

Univerzita Karlova v Prahe, CZ (Husitská teologická fakulta): https://htf.cuni.cz/HTF-1.html

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU