Úvod

Vitajte na stránke Katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Všetko potrebné nájdete aj na našom FACEBOOKU.

Novinky

Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sørena Kierkegaarda: Kierkegaard v stredoeurópskom kontexte

V dňoch 20. – 22. februára 2018 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční medzinárodná konferencia s názvom: Kierkegaard v stredoeurópskom kontexte. Bádatelia zamerajú svoje štúdie na je jednu z nasledovných oblastí: – Ako môže byť Kierkegaardove myslenie relevantné z hľadiska zdravia, vzdelávania, ekonomiky, politiky, masmédií, alebo sociálnych a kutúrnych vzťahov (umenie, hudba, atď.) …

Boli sme na slávnostnom Veni Sancte

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa v stredu 20. septembra 2017 konalo slávnostné Veni Sancte nitrianskych univerzít. Za prítomnosti rektorov Univerzity Konštantína Filozofa Ľubomíra Zelenického a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Petra Bielika, pedagógov a študentov predsedal svätej omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli aj členovia našej katedry (pedagógovia i študenti). Hlavný celebrant sa po evanjeliu prihovoril najmä …

Pozývame na Veni Sancte

Pozývame študentov a pedagógov na Veni Sancte – svätú omšu spojenú so vzývaním Ducha Svätého na začiatku akademického roka. Uskutoční sa v stredu 20. septembra 2017 o 17.00 hod. v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre.