facebook_page_plugin

Štúdium u nás v akademickom roku 2019/2020

V budúcom akademickom roku otvárame denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom.

 

Na poslanie katedry je možné nahliadať na viacerých rovinách.

1. V najvšeobecnejšej rovine sa katedra podieľa na prechovávaní a odovzdávaní zmyslu pre transcendentnú dimenziu človeka, pre jeho dôstojnosť a povolanie k slobode. Vychádza pritom z kresťanských základov, ktoré dali gréckemu filozofickému povedomiu o slobode novú hĺbku a pre európsky kontext určujúcu podobu.

Čítať ďalej...

Vitajte na našej inovovanej stránke

Od 1. mája 2019 pracujeme na novej verzii web stránky katedry. Veríme, že bude prehľadnejšia, pútavejšia a obsahujúcejšia užitočné informácie.

 

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ 2018/2019

Všetkým prítomným na katedrovom kole ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme.
Poradie víťazných prác:
1. miesto: práca s názvom: Dva zdroje morálky a náboženstva – didaktická aplikácia
2. miesto: práca s názvom: Spoluformovanie svedomia v náboženskej výchove detí
3. miesto: neudelené

 

Aktuality

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Erasmus+ mobility stáž predlžujeme: pôvodne avizovaný termín uzávierky z 30.4. na 10.05.2019, teda:
- do 10.5.2019 – len pre mobility študenti stáž na LS v 2018/2019 s ukončením max. do 30.9.2019
- do 10.5.2019 – len pre mobility študenti stáž na ZS alebo LS v AR 2019/2020 s ukončením mobility max. do 30.9.2020.

 

Viac informácii získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus.

Harmonogram ak. roka 2018/2019

Harmonogram nájdete TU