Štúdium u nás…

Ponúkame štúdium  Učiteľstva náboženskej výchovy. Viac informácií TU 

VIDEO TU

Všetko potrebné nájdete aj na našom FACEBOOKU.

Novinky

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ 2018/2019

Všetkým prítomným na katedrovom kole ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme. Poradie víťazných prác: miesto: práca s názvom: Dva zdroje morálky a náboženstva – didaktická aplikácia miesto: práca s názvom: Spoluformovanie svedomia v náboženskej výchove detí miesto: neudelené

Pokyny ku katedrovému kolu ŠVOUČ

Katedrové kolo ŠVOUČ sa uskutoční 13. marca 2019 od 9.00 v miestnosti ST117. Prihlásení študenti odovzdajú prácu vo vytlačenej podobe (v hrebeňovej väzbe) na katedre najneskôr do 11. 3. 2019 12.00 hod. a pošlú ju v elektronickej podobe e-mailom školiteľovi a oponentovi. Prihlásení študenti: Benjamín Szabó (školiteľka: doc. Blaščíková, oponent: dr. Lyko) Bc. Valéria Fogadová …