Úvod

Vitajte na stránke katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dozviete sa tu všetko, čo potrebujete, a ak nie, tak nám napíšte, „Lebo každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde…“ (Lk 11,10)

Na stránke prebieha údržba!

Všetko potrebné nájdete na našom FACEBOOKu.

Novinky

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Pozrite si harmonogram akademického roka 2017/2018 TU: – Slávnostné otvorenie akademického roka: 18. septembra 2017 (pondelok) o 10.00 v aule UKF – Zápisy študentov: – presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty Zimný semester: Prednáškové obdobie: 19. 9. 2017 – 16. 12. 2017 (13 týždňov) Skúškové obdobie: 18. 12. 2017 – 10. …

Stránka opäť v prevádzke

Stránka našej katedry je opäť funkčná. Študenti, pedagógovia, záujemci o štúdium i naši priatelia a partneri si na nej opäť nájdu všetky potrebné informácie o štúdiu u nás i o ďalších našich aktivitách.

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Cyrilské písomníctvo späté s byzantsko-slovanskou tradíciou na Slovensku i v celom karpatskom areáli je výsledkom dlhodobých historických, kultúrnych a konfesionálnych procesov, ktoré sa realizovali práve vďaka priamym kontaktom so slovanským Juhom i Východom. Osobitnú úlohu však pritom zohrali najmä vlastné duchovné a nábožensko-kultúrne zdroje. Významnú rolu tieto kultúrne procesy získali v kontexte s cyrilo-metodským dedičstvom, …