facebook_page_plugin

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Ponúkame možnosť zapojiť sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže. Jej uzávierka je 15. apríla 2020.

Viac informácií TU

Prihláste sa k nám na štúdium

Zabezpečujeme denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. Prihláste sa na bakalárske štúdium do 31. 3. 2020 a na magisterské štúdium do 30. 4. 2020.

 

Na poslanie katedry je možné nahliadať na viacerých rovinách.

1. V najvšeobecnejšej rovine sa katedra podieľa na prechovávaní a odovzdávaní zmyslu pre transcendentnú dimenziu človeka, pre jeho dôstojnosť a povolanie k slobode. Vychádza pritom z kresťanských základov, ktoré dali gréckemu filozofickému povedomiu o slobode novú hĺbku a pre európsky kontext určujúcu podobu.

Čítať ďalej...

Rokovali sme o religiozite, spiritualite a o alternatívnych náboženských hnutiach

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 27. novembra 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Záštitu nad ňou prevzal rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a nitriansky biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prítomným sa v otváracej časti konferencie prihovorili pozvaní diplomati: veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Joachim Bleicker, veľvyslanec Slovinska na Slovensku Gregor Kozovinc a veľvyslanec Srbska na Slovensku Momčilo Babić.

Rektor UKF v Nitre vo svojom príhovore pripomenul význam náboženských hodnôt pre dnešnú spoločnosť. Ocenil vzdelávacie a iné aktivity Katedry náboženských štúdií na Filozofickej fakulte, ktoré súvisia s duchovným rozmerom človeka.

Okrem slovenských odborníkov vystúpili na tomto vedeckom podujatí akademici z Poľska, Česka a Slovinska.

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci riešenia projektu APVV „Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“.

Fotogaléria TU

Pripravujeme katedrové kolo ŠVOUČ

Pozývame našich študentov na katedrové kolo ŠVOUČ. Uskutoční sa v posledný marcový týždeň 2020. Možnosť prihlásiť sa je do 29.2.2020 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prihláška TU

Inštruktáž pre prvákov

Prváci v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo NV budú mať inštruktáž s tutoriálnym učiteľom v stredu 25. septembra 2019 o 13.00 v miestnosti 0380 v budove na Štefánikovej ulici.

Tutoriálny učiteľ: ThDr. Miroslav Lyko, PhD., kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vitajte na našej inovovanej stránke

Od 1. mája 2019 pracujeme na novej verzii web stránky katedry. Veríme, že bude prehľadnejšia, pútavejšia a obsahujúcejšia užitočné informácie.

 

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ 2018/2019

Všetkým prítomným na katedrovom kole ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme.
Poradie víťazných prác:
1. miesto: práca s názvom: Dva zdroje morálky a náboženstva – didaktická aplikácia
2. miesto: práca s názvom: Spoluformovanie svedomia v náboženskej výchove detí
3. miesto: neudelené

 

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2019/2020

Harmonogram nájdete TU