Naše študijné programy: Učiteľstvo náboženskej výchovy a Religiózne štúdiá

VIDEO PRI KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK Ponúkame bakalárske a magisterské denné štúdium Učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom a bakalársk...

Zobraziť »

Pozvánka na Te Deum

V stredu 11. mája 2016 o 18.30 hod. sa vo františkánskom kostole v Nitre uskutoční slávnostné Te Deum, z príležitosti záveru akademického roka. Ďakovnej svätej omši bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

tedeum

V stredu 11. mája 2016 o 18.30 hod. sa vo františkánskom kostole v Nitre uskutoční slávnostné Te Deum, z príležitosti zá...

Zobraziť »

Hodnotenie katedrového kola ŠVOUČ

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ, konaného 6. apríla 2016:

1. Bc. Eva Ďurková

2. Terézia Moravcová

3. Šimon Chrvala

Tým, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach i všetkým ostatným blahoželáme a ďakujeme za inšpiratívnu činnosť.

členovia katedry

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ, konaného 6. apríla 2016: 1. Bc. Eva Ďurková 2. Terézia Moravcová 3. Šimon Chrvala Tým,...

Zobraziť »

Predĺženie úradných hodín na študijnom oddelení

NA DENNOM ŠTUDIJNOM ODDELENÍ POČAS ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC, v období od 18. 4. 2016 do 22. 4. 2016, budú úradné hodiny denného študijného oddelenia FF UKF v Nitre UPRAVENÉ nasledovne:

pondelok – štvrtok:    9.00 – 15.00 hod., piatok:    9.00 – 12.00 hod.

doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia

NA DENNOM ŠTUDIJNOM ODDELENÍ POČAS ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC, v období od 18. 4. 2016 do 22. 4. 2016, budú úradné ho...

Zobraziť »

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia, že do zápisného listu na LS 2015/16 je potrebné pridať si PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY a prihlásiť sa na TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY !!! 

AIS bude dodatočne otvorený v termíne 18. 4. 2016 – 30. 4. 2016

 doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia, že do zápisného listu na LS 201...

Zobraziť »

Štúdium na našej katedre

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre ponúka v akademickom roku 2016/2017 vysokoškolské štúdium v dvoch študijných programoch:

UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY v kombinácii s ďalším predmetom – bakalárske a magisterské denné štúdium

RELIGIÓZNE ŠTÚDIÁ – nový bakalársky program na katedre, bez prijímacích pohovorov (denné aj externé štúdium). Ide o kombináciu troch študijných programov: religionistika, masmediálna komunikácia a žurnalistika. S uplatnením v redakciách, médiách, vydavateľstvách, treťom sektore. Pridanou hodnotu je špecializácia na oblasť religiozity a aktuálnych vzťahov medzi náboženstvami.

Štúdium na Katedre náboženských štúdií je aj pod gesciou Nitrianskeho biskupstva. Prihlášky na štúdium je možné podávať do konca marca 2016.

Peter Kondrla, vedúci katedry

VIDEO TU

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre ponúka v akademickom roku 2016/2017 vysokoškolské štúdium v...

Zobraziť »

Oznam pre študentov Misijnej práce

Oznamujeme, že v utorok 24. novembra 2015 o 13.00 sa v miestnosti Š 124 uskutoční stretnutie študentov misijnej práce (druhý aj tretí ročník) s dekanom Filozofickej fakulty UKF. 
Účasť je povinná.

Oznamujeme, že v utorok 24. novembra 2015 o 13.00 sa v miestnosti Š 124 uskutoční stretnutie študentov misijnej práce (d...

Zobraziť »

Naši študenti a pedagógovia na Veni Sancte

Veriaci študenti Univerzity Konštantína Filozofa (vrátane tých našich) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre začali akademický rok svätou omšou Veni Sancte. Bohoslužbe predsedal v kostole svätých Petra a Pavla v Nitre diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli aj rektori obidvoch univerzít Ľubomír Zelenický a Peter Bielik.

Nitriansky biskup študentov povzbudil k práci na ich ľudskom i profesionálnom rozvoji v otvorenosti Duchu Svätému.

Duchovnému rozvoju vysokoškolákov prispieva aj činnosť miestneho Univerzitného pastoračného centra. Jeho rektor Ľubomír Hlad má už pripravené mnohé osvedčené i nové podujatia.

Spolupráci s miestnym biskupstvom sa teší Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Biskupstvo má gesciu nad teologickými disciplínami v študijných programoch učiteľstvo náboženskej výchovy a misijná práca a najnovšie sa to týka aj nového študijného programu religiózne štúdiá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veriaci študenti Univerzity Konštantína Filozofa (vrátane tých našich) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre...

Zobraziť »

Nové projekty

Medzinárodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Goethe-Universität Frankfurt, Germany  a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter Kondrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/57284666/Kierkegaard-and-the-Crisis  
Názov: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World 
 
Medzinarodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou:
 
Ronake College, USA  
Spoluriesitel: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD.  
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre
http://www.cce.sk/download/Project-Kierkegaart.pdf  
Názov: Søren Kierkegaard’s Legacy for a Continuing Conversation between
Religion,
Philosophy, and Society in the Czech and Slovak Context


Goethe-Universität Frankfurt, Germany  a University of Toronto, Canada 
Riešitelia: Doc. Dr. Peter KOndrla, PhD. 
Hlavný riešiteľ: CERI-SK, KVAE, FF UKF v Nitre 
http://www.uni-frankfurt.de/58070410/Kierkegaard-and-Classical-Greek-Thought
Názov: Kierkegaard and Classical Greek Thought

Medzinárodný vedecký výskumný projekt s finančnou podporou: Goethe-Universität Frankfurt, Germany a University of Toront...

Zobraziť »