facebook_page_plugin

Prihláste sa k nám na štúdium - druhé kolo prihlášok

Dekanka Filozofickej fakulty vypísala dodatočné prijímacie konanie do 15. augusta 2020. Záujemci o denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom, môžete sa prihlásiť. Viac informácií TU

Študenti môžu hodnotiť výučbu

Prostredníctvom AIS môžu študenti hodnotiť výučbu a jednotlivých pedagógov. Hodnotiacím obdobím je aktuálny akademický rok 2019/2020.

Harmonogram bakalárskych štátnych záv. skúšok

Bakalárske štátne záverečné skúšky 17. júna 2020:

Zoznam študentov: 13.00   Peter Dudák    PF zTVNV15b obhajoba BP

Harmonogram magisterských štátnych záv. skúšok

Magisterské štátne záverečné skúšky 17. júna 2020:

Zoznam študentov:

8.15     Mgr. Elena Bombová FF        AJNV15m       obhajoba DP + ústna skúška

9.15     Bc. Monika Leššová   PF        zHUNV15m    obhajoba DP + ústna skúška

10.15   Bc. Magdaléna Sudorová PF  zVUNV15m    obhajoba DP + ústna skúška

11.15   Bc. Michal Krauter     FF        SJNV15m        ústna skúška

11.45   Bc. Kristián Surovka  PF        zVUNV15m     ústna skúška

12.15   Bc. Ján Vanek             PF        zVUNV15m    ústna skúška

Prerušenie prezenčnej výučby do odvolania

UKF predlžuje prerušenie prezenčnej formy štúdia pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania a s tým súvisiace opatrenia od 30. marca 2020 do odvolania.

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do Akademického informačného systému (AIS) je 9. mája 2020.

Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky, prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v znení dodatku č. 1.

AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce.

UKF zavádza elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné. Autori záverečných prác si môžu prostredníctvom AIS licenčnú zmluvu vytlačiť pre vlastnú potrebu.

UKF zároveň upravuje harmonogram akademického roka pre končiace ročníky štúdia nasledovne:

  • Výučbové obdobie: do 25. apríla 2020
  • Skúškové obdobie Mgr.: 27. apríla 2020 – 16. mája 2020
  • Skúškové obdobie Bc.: 27. apríla 2020 – 30. mája 2020

Upozornenie: Termíny konania, ako aj spôsob konania štátnej skúšky je determinovaný vývojom pandémie. UKF má záujem, aby študenti končiacich ročníkov ukončili svoje štúdium v tomto akademickom roku, t. j. najneskôr do 31. augusta 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa opravné termíny štátnych skúšok uskutočnia až v akademickom roku 2020/21.

Prihláste sa k nám na štúdium. Do 30. 4. 2020

Zabezpečujeme denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. Prihláste sa na bakalárske a magisterské štúdium do 30. 4. 2020.

 

Na poslanie katedry je možné nahliadať na viacerých rovinách.

1. V najvšeobecnejšej rovine sa katedra podieľa na prechovávaní a odovzdávaní zmyslu pre transcendentnú dimenziu človeka, pre jeho dôstojnosť a povolanie k slobode. Vychádza pritom z kresťanských základov, ktoré dali gréckemu filozofickému povedomiu o slobode novú hĺbku a pre európsky kontext určujúcu podobu.

Čítať ďalej...

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2019/2020

Harmonogram nájdete TU