Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Hodnotenie vyučujúcich študentmi

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo hodnotenia vyučujúcich študentami.

Študenti pri jednotlivých predmetoch hodnotili nasledovné kritériá:

- zrozumiteľnosť prednášanej matérie

- schopnosť vzbudiť záujem o predmet a obsah

- schopnosť podnietiť diskusiu

- miera osobného obohatenia

- adekvátnosť spôsobu oznámenia hodnotiacich kritérií

- zhodnotenie kladov aj nedostatkov pri priebežnom alebo záverečnom hodnotení

- komunikácia so študentmi, promptnosť a efektivita

- dodržiavanie rozvrhu a harmonogramu akademického roka

- adekvátne využitie času zo strany pedagóga

- zdokonalenie v oblasti komunikácie a vyjadrovaní názorov.

Po vyhodnotení jednotlivých dotazníkov vedenie katedry prijalo nasledovné stanovisko.

Je nevyhnutné:

- dodržanie formy ukončenia predmetu: skúška v skúškovom, PH a ABS treba ukončiť do konca semestra

- zápis hodnotenia do AIS v deň konania skúšky

- jasné tlmočenie kritérií získania kreditov na začiatku semestra

- odstupňovanie požiadaviek pre ukončenie predmetov s rozdielnou kreditovou dotáciou

- dodržovanie harmonogramu výučby

- podrobnú spätnú väzbu, ak je súčasťou hodnotenia seminárna práca a referát.

Ďakujeme študentom za spätnú väzbu a pomoc pri zlepšovaní našej práce aj prostredníctvom tohto hodnotenia.

Dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených nárokov je plne v súlade s nastaveniami ukazovateľov kvality zabezpečovania študijného programu.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU