facebook_page_plugin

Hodnotenie vyučujúcich študentmi

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo hodnotenia vyučujúcich študentami.

Študenti pri jednotlivých predmetoch hodnotili nasledovné kritériá:

- zrozumiteľnosť prednášanej matérie

- schopnosť vzbudiť záujem o predmet a obsah

- schopnosť podnietiť diskusiu

- miera osobného obohatenia

- adekvátnosť spôsobu oznámenia hodnotiacich kritérií

- zhodnotenie kladov aj nedostatkov pri priebežnom alebo záverečnom hodnotení

- komunikácia so študentmi, promptnosť a efektivita

- dodržiavanie rozvrhu a harmonogramu akademického roka

- adekvátne využitie času zo strany pedagóga

- zdokonalenie v oblasti komunikácie a vyjadrovaní názorov.

Po vyhodnotení jednotlivých dotazníkov vedenie katedry prijalo nasledovné stanovisko.

Je nevyhnutné:

- dodržanie formy ukončenia predmetu: skúška v skúškovom, PH a ABS treba ukončiť do konca semestra

- zápis hodnotenia do AIS v deň konania skúšky

- jasné tlmočenie kritérií získania kreditov na začiatku semestra

- odstupňovanie požiadaviek pre ukončenie predmetov s rozdielnou kreditovou dotáciou

- dodržovanie harmonogramu výučby

- podrobnú spätnú väzbu, ak je súčasťou hodnotenia seminárna práca a referát.

Ďakujeme študentom za spätnú väzbu a pomoc pri zlepšovaní našej práce aj prostredníctvom tohto hodnotenia.

Dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených nárokov je plne v súlade s nastaveniami ukazovateľov kvality zabezpečovania študijného programu.

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2021/2022

Harmonogram nájdete TU